Marknadens Energieffektivaste Spabad

Andra märken förbrukar upptill 57% mer energi än Beachcomber


Många tillverkare av Spabad hävdar att just deras bad har marknadens lägsta elförbrukning och hänvisar till egna utförda tester på sina egna bad utan att jämföra dom med andra tillverkares spabad. Som kund kan man bli väldigt förvirrad när alla påstår sig ha lägst elförbrukning.

Vill man veta sanningen om spabads elförbrukning finns det bara en test i Världen där de största Spabads tillverkarnas bad (amerikanska & kanadensiska) testas på exakt samma sätt av en oberoende statlig testmyndighet California Energy Commission CEC.

I Kalifornien bestämde man redan 2008 en Industri Standard för hur mycket energi ett spabad maximalt får förbruka beroende på badets vattenvolym m.m. För att sälja spabad i delstaten Kalifornien USA måste alla tillverkares spabad genomgå dessa tester för att bevisa att de uppfyller denna Industri Standard. Beachcomber är en av 2 tillverkare som har alla sina modeller (15 st.) godkända av CEC, dessutom med allra bästa resultat vilket gör oss till Marknadsledande när det gäller Energieffektivitet.

Några anledningar till Beachcombers låga Energiförbrukning


Energieffektivitet har alltid varit högt prioriterat hos Beachcomber allt sedan vårt första 100 % fullskummade spabad presenterades 1983. All forskning och teknisk utveckling hos Beachcomber bygger på övertygelsen att hålla energi- och underhållskostnaderna på ett minimum samtidigt som baden har en effektiv och kraftfull massage.

En av hemligheterna bakom den låga elförbrukningen är vårt Hybrid 3 koncept vilket vi är helt ensamma om på hela spabadsmarknaden. Denna lösning innebär att vi som enda tillverkare kan fullskumisolera badets alla 4 väggar då vårt maskinrum ligger under trappan utanför spabadet. Detta är vad vi kallar 100 % Cavity Fullskumsisolering där vartenda hålrum och skrymsle i kabinettet är fyllt med skum. Vår SafeAxiss+ trappa underlättar även i- och urstigning i badet samt gör att maskinrummet blir lättåtkomligt och servicevänligt.

Ytterligare saker som ger Beachcomber en lägre energiförbrukning är vårt Energy Saver Management System där man digitalt exakt kan styra badets alla funktioner. Genom att utveckla och förfina det hydrodynamiska vattenflödet så kan vi minska antalet pumpar samt reducera pumparnas styrka, allt för att spara energi och sänka driftkostnaderna. Vårt Power Guard Heatshield Lock är även den en viktig del för att spara energi. Beachcombers lock skapar en vaccumtätning mot akrylskalets överdel och reducerar värmeförlusten från vattnet kraftigt. Värmeförluster från vattenytan är den enskilt största faktorn till energiförluster. Vår 100 % Cavity Fullskumsisolering ihop med våra Power Guard Heatshield Lock gör att värmeförlusten i ett Beachcomber spabad blir extremt låg.

Du kan läsa mer om Beachcomber på vår leverantörs informationssida.
FAQ - Vanliga frågor om spabad och energi


Vi som jobbar med Beachcomber är engagerade och vill informera samt utbilda dig så du ska få den allra bästa upplevelsen av ditt nya spabad både före och efter du fått det levererat och installerat i ditt hem. Vi tror att den verkliga försäljningen sker först när du har ditt spabad hemma i din egen trädgård. Därför har vi satt samman några av de vanligaste frågorna vi får från våra spabads kunder.

 Fråga: Är Beachcomber verkligen det energieffektivaste badet på marknaden?

Svar: Beachcomber är det vägledande företaget inom spabadsindustrin med över 300 olika varumärken. California Energy Commission CEC har visat att vi är världsledande när det gäller energieffektiva spabad. Längst ner på sidan finns dokumentet "Spatest2015" där du kan läsa mer om detta.
På CEC:s websida kan du själv söka efter olika Spabads märken och modeller. Du kan komma dit genom att klicka här (Advanced Search/Pool Products/Portable Electric Spas/Manufacturer). 

 Fråga: Vad behöver jag för elektrisk anslutning till en Beachcomber?


Svar: Du kan ansluta ditt Beachcomber spabad 1-fas, 2-fas eller 3-fas med 16 A säkring(ar). Vi rekommenderar 2-fas på 300 & 500 serien och 3-fas på 700 serien. Med hjälp av den inbyggda automatiken går alla modeller att ansluta på 1-fas 16 A säkring. Jordfelsbrytare måste alltid finnas oavsett anslutning. 

 Fråga: Ska man verkligen köpa ett fullskummat spabad?


Svar: Den största missuppfattningen inom spabads konstruktion är tillverkarnas olika åsikter angående mängden isolering mellan badets kabinett och glasfiberskrov. Ett faktum är att de flesta tillverkarna i spabads branschen använder sig av lite isolering eller vissa med ingen isolering alls, vilket kanske fungerar i ständigt varma klimat men definitivt inte i vårt kalla nordiska klimat. Nyligen angav ett oberoende testlaboratorium sina slutsatser där de konstaterade att R-värdet är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar ett spabads energieffektivitet” och ”mer isolering desto bättre”.Beachcombers Hybrid bad isolerar 100 % av badets alla 4 väggar och fyller varenda hålighet och tomrum med vårt expanderande och energibesparande ecoskum. Beachcomber har alltid sagt ”Skulle du köpa ett hus av en tillverkare som säger att de inte kommer att isolera ditt nya hus oavsett orsak”. 

 Fråga: Ska man verkligen köpa ett fullskummat spabad?


Svar: Den största missuppfattningen inom spabads konstruktion är tillverkarnas olika åsikter angående mängden isolering mellan badets kabinett och glasfiberskrov. Ett faktum är att de flesta tillverkarna i spabads branschen använder sig av lite isolering eller vissa med ingen isolering alls, vilket kanske fungerar i ständigt varma klimat men definitivt inte i vårt kalla nordiska klimat. Nyligen angav ett oberoende testlaboratorium sina slutsatser där de konstaterade att R-värdet är den enskilt viktigaste faktorn som påverkar ett spabads energieffektivitet” och ”mer isolering desto bättre”.Beachcombers Hybrid bad isolerar 100 % av badets alla 4 väggar och fyller varenda hålighet och tomrum med vårt expanderande och energibesparande ecoskum. Beachcomber har alltid sagt ”Skulle du köpa ett hus av en tillverkare som säger att de inte kommer att isolera ditt nya hus oavsett orsak”. 

 Fråga: Har Beachcomber en 24/7 cirkulationspump?


Svar: Alla våra Hybrid 3 spabad är alltid utrustade med en rejäl energisnål tystgående cirkulationspump (hushpump) som arbetar dygnet runt för ständig filtrering och rening av vattnet. Pumpen kan via den digitala kontrollpanelen styras i olika driftlägen (standard, ekonomi och semesterläge) för att passa dina behov samt spara energi. 

 Fråga: Har Beachcomber en 24/7 cirkulationspump?


Svar: Alla våra Hybrid 3 spabad är alltid utrustade med en rejäl energisnål tystgående cirkulationspump (hushpump) som arbetar dygnet runt för ständig filtrering och rening av vattnet. Pumpen kan via den digitala kontrollpanelen styras i olika driftlägen (standard, ekonomi och semesterläge) för att passa dina behov samt spara energi.